Stichting voor Bo – Stop CLN2
Doetinchem

info@stichtingvoorbo.nl
www.stichtingvoorbo.nl

Kamer van Koophandel: 74585592

Bank: NL07 RABO 0341 4168 43
t.n.v. Stichting voor Bo – Stop CLN2

Bestuur
Joyce de Waard (voorzitter)
Daniëlle Scheers (penningmeester)
Martijn de Waard (secretaris)
Manon Wentink (logo, website, drukwerk)