Stichting voor Bo-Stop CLN2 heeft de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Aan de medisch inhoudelijke informatie kunnen niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van jouw eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met de arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden waarvan een hyperlink op de website van Stichting voor Bo-Stop CLN2 is opgenomen, draagt Stichting voor Bo-Stop CLN2 geen enkele verantwoordelijkheid.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op de website www.stichtingvoorbo.nl rust copyright dat toebehoort aan de Stichting voor Bo-Stop CLN2: niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting voor Bo-Stop CLN2.